4 līmeņu vīriešu evaņģelizācijas stratēģija

Organizācija Christian Vision for Men (Anglija) daudzu gadu gaitā ir novērojusi labu veidu vīriešu aizsniegšanā ar evaņģēlija vēsti, kas ir pierādījies kā ļoti efektīvs Anglijā. Viņi to ir nosaukuši par “4 līmeņu evaņģelizācijas stratēģiju”. Šīs stratēģijas principi ir gana vispārīgi, lai, manuprāt, labi darbotos arī Latvijā.

  1. līmenis – Attiecību veidošana
  2. līmenis – Jēzus pieminēšana sarunās
  3. līmenis – Evaņģēliju izskaidrojošs kurss (piemēram, Alfa, vai Izpēti Kristietību)
  4. līmenis – vīriem draudzīga draudze.

Ar CVM atļauju esam iztulkojuši video, kas paskaidro šo stratēģiju. Aktivizējiet subtitrus latviešu valodā video kontroles joslā.