Ar Lūgšanām Cauri Konfliktiem – 7. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu.

Vai jūs vēlētos kļūt labāki konfliktu risināšanā jūsu laulībā? Mēs esam atklājuši, ka kopīgas lūgšanas uzvar konfliktus. Šī patiesība atklājās jau mūsu laulības pašā sākumā.

Vīriem.lv 30 dienu garumā gatavos rakstus par kopējām laulāto lūgšanām katrai dienai. Kāpēc 30 dienas? Ir zinātniski pierādīts, ka ir vajadzīgas tikai 30 dienas, lai izveidotu jaunu ieradumu. Šīs rakstu sērijas mērķis ir palīdzēt jums izveidot ieradumu lūgt kopā katru dienu.

Šī rakstu sērija tiek sagatavota pateicoties Denisa un Barbaras Raineju sarakstītai grāmatai „Two Hearts Praying As One” (Divām sirdīm lūdzot kā vienai).

Tulkojums no  „Two Hearts Praying As One”, Dennis & Barbara Rainey.

7. Diena –

Ar Lūgšanām Cauri Konfliktiem

Vai jūs vēlētos kļūt labāki konfliktu risināšanā jūsu laulībā? Mēs esam atklājuši, ka kopīgas lūgšanas uzvar konfliktus. Šī patiesība atklājās jau mūsu laulības pašā sākumā.

Kādu vakaru mēs devāmies gulēt, kad mūsu starpā vēl valdīja nesaskaņas. Barbara bija pagriezusies pret vienu sienu, bet es pret otru. Mēs acīmredzami nebijām gatavi lūgt kopā.

Vai kāds pieskārās manam plecam? Tā nebija Barbara. Tas bija Kungs un mana sirdsapziņa.

„Rainij, jūs taču šonakt lūgsiet kopā, vai ne?”

Nē, Kungs, man viņa šonakt nepatīk, es klusām atbildēju.

„Es zinu,” Viņš atbildēja. „Tieši tāpēc jums vajag lūgt kopā.”

Bet, Kungs, Tu taču zini, ka viņa ir 90 procentus vainīga!

„Tie ir tavi 10 procenti, kas izraisīja viņas 90.”

Kungs, nemulsini mani ar šiem skaitļiem!

Es vēl kādu brīdi cīnījos pretī, līdz Tas Kungs man atgādināja, „Tu esi tas, kurš runā ar cilvēkiem par to, kā jūs katru vakaru ar Barbaru kopā lūdzat.”

Kungs, tas nu gan ir lēts gājiens!

Vēl pēc kāda brīža cīnoties pretī, es beidzot pagriezos pret Barbaru un lūdzu piedošanu. Tad mēs atrisinājām mūsu nesaskaņas un mēs beidzām dienu kopā lūdzot.

Lai gan lūgšana kopā konflikta vidū ir tikpat nozīmīga kā lūgšana, kad esam mierā, lielākā daļa no mums nevēlas lūgt kopā ar kādu, ar ko ir sastrīdējušies. Taču ielūgt Miera Kungu mūs laivā, kad atrodamies vētras vidū, ir patiesā atbilde.

Viens no vērtīgākajiem padomiem kā atrisināt konfliktu laulībā atrodams Efeziešiem 4:25-27:

            “Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties: lai saule nenoriet, jums dusmojoties, un nedodiet vietu velnam.“

Mēs vēlētos pievērst īpašu uzmanību frāzei “lai saule nenoriet, jums dusmojoties”. Ja tik vien kā šis princips tiktu ievērots, vai lielākā daļa konflikti laulībā netiktu atrisināti daudz ātrāk?

 Pārdomas

 Cik veiksmīgi jūs abi “neļaujat saulei norietēt dusmās”? Kā jūs varat atgādināt viens otram lūgt arī konflikta laikā?

Lūgšana kopā

 Ieteicamās lūgšanas

[Vīram] Dārgais Tēvs, es atzīstu, ka ir grūti nākt pie Tevis, kad mēs esam strīda vidū. Atgādini man un dod drosmi ierosināt and vadīt lūgšanu, kad mēs risinam nesaskaņas. Tava Dēla vārdā, amen.

[Sievai] Mīļais Dievs, palīdzi man lietot iedrošinošus vārdus un izturēties pret manu vīru ar cieņu arī tad, kad mums ir nesaskaņas. Lūdzu palīdzi vienmēr atrisināt mūsu konfliktus pirms “saule noriet.” Jēzus vārdā, amen.


Priecāsimies, ja izteiksi savas domas komentāros. Ja šis raksts Tevi uzrunāja, vai zini kādu, kam šī informāciju būtu noderīgi – iesaki un/vai padalies ar to Facebook, Twitter, Draugiem un citos soceālajos tīklos. Šī bloga rakstiem var pierkastīties arī RSS.

Ja ir kādi personiski komentāri mums, lūdzu raksti uz viriem@viriem.lv

Bloga viriem.lv lapa ir atrodama arī Facbook – www.facebook.com, droši spied “patīk”.

One Response to Ar Lūgšanām Cauri Konfliktiem – 7. Diena

  1. […] Diena – Ar Lūgšanām Cauri Konfliktiem […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.