Atkarība! Kāda ir Realitāte? # 1

Bezmaksas Pornografija, Seksuālā atkarība

 

Ievadrakstā jau tika apskatīta plaša mēroga statistika par pornogrāfiju, kas parāda to, ka tie, kas meklē bezmaksas pornogrāfiju, neapzinās, cik tā patiesībā dārgi maksā. Ja esi aizdomājies par to, kur Tu šobrīd atrodies un kā ir ar Tevi pašu, tad esi īstajā vietā, lai ieskatītos sevī dziļāk.

 

Pirmā Daļa.

Garīgā veselība ir turēšanās pie realitātes, lai arī ko tas maksātu.   – M. Scott Peck

Atkarība, tā ir slimība, kas raksturo vēlmi izmukt. Tās mērķis ir izsvītrot, izlabot vai ignorēt realitāti. Tā ir kā alternatīva, lai nepieļautu raizes, sāpes, nodevību un vissāpīgāko no visa – vientulību.

Vislielākais izaicinājums kādiem no atkarīgajiem, ir apzināties, ka viņiem ir problēma. Atkarība jau pašā saknē izkropļo izpratni par to, kas ir realitāte – mūsu vissvarīgāko spēju. Tāpēc tie, kas cīnās ar atkarībām izveido sev virkni ar maldiem, ilūziju, ko racionalizē, izveidojot sev citu realitāti, un tas padara neiespējamu izveidot veselīgu vidi attiecībām darba vietā, ģimenē un citur.

Atkarība bieži vien aizsākas pavisam vienkārši: realitāte kļūst pārāk grūti panesama un tāpēc mēs vēlamies no tās izmukt ar narkotikām, alkoholu vai seksu. Aizmukšana no realitātes kaut uz īsu mirkli nes kādu atvieglojumu. Tomēr, kad šāda veida mukšana no realitātes kļūst par ieradumu, mums ir garīga rakstura slimība, ko sauc ar atkarību. Ja garīgo veselību varētu nodefinēt kā turēšanos pie realitātes, lai arī ko tas maksātu (M. Scott Peck), atkarību var definēt pilnīgi pretēji – izvairīties no relitātes, lai arī ko tas maksātu, pat ja tas atnes nāvi (arī burtiski).

Bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. (Jēkaba 1:14-15)

No kurienes rodas atkarība? Realitātes uztveres traucējumi rodas jau ģimenē. Seksuāli atkarīgie tipiski nāk no ģimenēm, kur atkarība ir klātesoša. Bieži vien vecāki, vecvecāki, brāļi vai māsas vai kādi citi radinieki cīnās ar alkoholismu, azartspēlēm, smēķēšanu, pārēšanos, narkotiku lietošanu vai seksuālo atkarību. Un visticamāk, ka šie ģimenes locekļi cīnās ar dažādu atkarību kombinācijām.

Jau kā bērni, seksuāli atkarīgie, izaug vidē, kur pastāv klasisks „zilonis dzīvojamā istabā” sindroms – visi izliekas, ka viss ir kārtībā, lai gan patiesībā ir lielas problēmas, kas ietekmē ikkatra dzīvi. Šādā vidē jauagrābērnībā bērns iemācās dzīvot ar atkarību un neredzēt to.

Seksuāli atkarīgie tipiski nāk no stingras, autoritatīvas ģimenes. Tās ir ģimenes, kurās visas lietas un visas problēmas ir vai nu baltas vai melnas. Par visai maz ko var diskutēt un vienoties un ir tikai viens vienīgs veids kā ir jānotiek visām lietām. Būt veiksmīgam ģimenē nozīmē to, ka ir jādara tieši tas, ko vēlas vecāki un līdz pat tādam līmenim, kur bērni pārstāj būt par tiem, kas viņi patiesībā ir. Vairs nenotiek normāla atīstība bērnos. Tajā brīdī, kad bērns kļūst par pusaudzi, viņam paliek vairs tikai dažas iespējas. Viena iespēja ir kļūt par dumpinieku, bet otra ir radīt slepenu dzīvi, par kuru pārējā ģimene neko nezina. Abas no šīm izvēlēm rada realitātes uztveres traucējumus. Abas izvēles rada neticību autoritātei un rada zemu pašnovērtējumu.

Ja ģimene arī ir ļoti stingri negatīva atiecībā pret seksu (t.i. bērniem tiek mācīts, ka seksuālās attiecības ir netīras, grēcīgas, sliktas vai bīstamas), sekss var kļūst par kaut ko pārspīlētu vai pretēji, tas tiek slēpts. Sliktākais ir, ja aizliegtais kļūst par apsēstību. Tik pat labi, var notikt visi no iepriekš minētajiem scenārijiem.

Viens no būtiskākajiem veidiem kā pārbaudīt, kāda ir realitāte, ir dalīties ar citiem un noskaidrot kā viņi uztver šo situāciju. Lai to īstenotu ir jārēķinās ar noteiktu daudzumu intimitātes, jeb tuvības. Tomēr lielākā daļa seksuāli atkarīgo nāk no ģimenēm, kurās tās locekļi ir „atvienoti” viens no otra – ģimenē ļoti maz dalās viens ar otru un tajā trūkst intimitātes. Bērni ļoti maz ko iemācās par dalīšanos un jūtas ļoti ievainojami vai arī tie izjūt lielu risku un bailes par visu kas saistīts ar sevi. Kā rezultātā šādās ģimenēs viņi iemācās nevienam citam kā sev, neuzticēties. Tālākais rezultāts ir tāds, ka ir grūti salauzt šo izkropļoto uztveri par realitāti un izkoptie noslēpumi kļūst pārliecinošāki par pašu realitāti. Sliktākajā scenārijā bērns pat nespēj vairs lūgt pēc palīdzības.

Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara mūžīgo dzīvību. (Galatiešiem 6:7-8)

Otrajā daļā tiks turpināta šī tēma – Atkarība! Kāda Ir Realitāte? Mēs dalīsimies arī ar kādiem uzdevumiem, kas palīdzēs labāk ieraudzīt kopējo bildi par reālo situāciju katra paša dzīvē.

Resurss: Facing the Shadow, Patrick Carnes, Ph. D.

 


 
Mēs ļoti novērtēsim Tavu vērtējumu, domas vai kritiku par šo rakstu – mēs vēlamies pieaugt, mācīties un pilnveidoties. Vari izteikt savas domas komentāros vai arī iesūtīt uz mūsu e-pasta adresi viriem@viriem.lv.
 
Ja ir kāds konkrēts jautājums par šo specifisko tēmu – seksuālā atkarība, pornogrāfija utml., droši iesūti turpat viriem@viriem.lv, mēs mēģināsim rast atbildes.
 

2 Responses to Atkarība! Kāda ir Realitāte? # 1

  1. […] un nākamo rakstu mērķis ir paskatīties uz šo lietu dziļāk. Kas stāv aiz atkarības? Kā tā veidojas? Uzdevumi, lai ieraudzītu, kā ir ar mani pašu? Kas ir atkarība? Kādi ir ceļi, lai tiktu […]

  2. […] Raksta pirmajā daļā apskatījām, kā varētu raksturot seksuālo atkarību un no kurienes rodas … Šajā rakstā turpināsim šo pašu tēmu par atkarību no pornogrāfijas vai plašāk – seksuālo atkarību. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.