Bībeles studijas vīriešiem “Vīrs un vārds”

Mērķis

Redzot resursu trūkumu vīriešu grupām draudzē latviešu valodā, viriem.lv nolēma izveidot pirmo Bībeles studiju materiālu vīriešiem. Šo varētu saukt par pilotprojektu, ar kura palīdzību novērtēt, vai turpināt darbu pie līdzīgu materiālu izveides.

Materiāls ir paredzēts vīriešiem individuālām studijām vai vīru grupām.

 

Uzbūve

Materiāls veidots tā, lai to varētu lietot vīriešu grupas tikšanās ietvaros. Tas, protams, neizslēdz iespēju to lietot arī individuāli.

Vispirms dalībnieki ir aicināti izlasīt konkrētu Rakstu vietu.

Tad izlasiet īsas pārdomas par šajā Rakstu vietā minēto Bībeles vīru un kādu no viņa īpašībām, kuru autors ir vēlējies apskatīt.

Pēc tam pārrunājiet uzdotos jautājumus grupā vai sadaloties mazākās grupiņās, ja nepieciešams.

Noslēgumā esat aicināti lūgt Dievu attiecīgās Rakstu vietas gaismā. Reizēm kāds lūgšanas aspekts ir minēts jautājumos.

 

Pasūtīšana un izmaksas

Ja jums vēl nav sava materiāla kopija, jūs to varat pasūtīt rakstot uz e-pastu viriem@viriem.lv.

Materiāla cena ir 2 eiro. Ja izmantojat to grupā, lūgums katram grupas dalībniekam iegādāties savu eksemplāru. Tā tiks segti ar izdošanu saistītie izdevumi un tas palīdzēs objektīvi novērtēt šāda materiāla pieprasījumu un turpmāku līdzīgu materiālu izveides nepieciešamību un noderīgumu.

 

Jautājumiem un atsauksmēm

Jautājumus un/vai atsauksmes varat sūtīt uz e-pasta adresi viriem@viriem.lv.