Kāpēc Mēs Lūdzam – 3. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu.

Kopā lūdzot kā pāris – tā ir vienkārša un tomēr dziļa garīga pieredze. Līdz ar jūsu izaugsmi šajā disciplīnā, jūs atklāsiet arī citus ieguvumus, piedzīvojot Dievu caur lūgšanām.

Vīriem.lv 30 dienu garumā gatavos rakstus par kopējām laulāto lūgšanām katrai dienai. Kāpēc 30 dienas? Ir zinātniski pierādīts, ka ir vajadzīgas tikai 30 dienas, lai izveidotu jaunu ieradumu. Šīs rakstu sērijas mērķis ir palīdzēt jums izveidot ieradumu lūgt kopā katru dienu.

Šī rakstu sērija tiek sagatavota pateicoties Denisa un Barbaras Raineju sarakstītai grāmatai „Two Hearts Praying As One” (Divām sirdīm lūdzot kā vienai).

Tulkojums no  „Two Hearts Praying As One”, Dennis & Barbara Rainey.

3. Diena –

Kāpēc Mēs Lūdzam

Raksti mums dod pārliecinošus iemeslus, lai laulāti pāri paliktu uzticīgi regulārās un kopīgās lūgšanās.

Pirmkārt, mēs esam aicināti lūgt. Jēzus teica, ka mums ir jālūdz: “būs lūgt Dievu un nebūs pagurt. ” (Lūkas 18:01), un, kā tas ir jādara: “lūdziet bez mitēšanās Dievu.” (1 Tesaloniķiešiem 5:17). Lūgšanām ir jādefinē mūsu dzīves.

Otrkārt, caur lūgšanām mēs satiekamies ar Dievu un piedzīvojam dzīvas attiecības ar Viņu. Tas ir neizsakāms pagodinājums, ka mēs varam nākt Dieva, visuma Radītāja, priekšā savās lūgšanās. Raksti mums atklāj, ka Dievs iemanto savas tautas slavu (ielūkojies Psalmos 22:4). Dievs ar sajūsmu uzklausa mūsu apliecinājumu Viņa labestībai, raksturam, un laipnībai; un, kad mēs lūdzam, Viņš nāk un iemājo mūsu savstarpējās attiecībās laulībā un ģimenē. Kāda sieva dalījās ar mums: „Kopējas lūgšanas palīdz Dievu turēt mūsu dzīves centrā.”

Treškārt, lūgšanu laikā mums ir iespēja izsūdzēt grēkus un atgriezties no grēkiem pie Dieva, saņemot tīru sirdsapziņu. Jāņa 1:9 ir rakstīts, „Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.”

Ceturtkārt, lūgšana – tas ir veids, kā mēs saņemam gudrību un atbildes no Dieva. „Jums nav, tāpēc ka jūs nelūdzat Dievu” (Jēkaba v. 4:2). Arī Jēkaba 1:5 mēs atklājam, ka Dievs caur lūgšanām mums dod gudrību. Dievs tiek pagodināts, dodot mums spēku, lai mēs varētu stāties pretī un tikt galā ar grūtībām, ar ko saskaramies mūsu dzīvēs.

Piektkārt, lūgšanas atvieglos mūsu grūtsirdību. Mateja evaņģēlijā 11:28 Jēzus teica, „Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.” Mēs esam iemācījušies, ka lūgšana pirmām kārtām ir praktisks veids, kā mēs varam apmainīt mūsu raizes pret Dieva mieru, „Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.” (Filipiešiem 4:6-7).

Kopā lūdzot kā pāris – tā ir vienkārša un tomēr dziļa garīga pieredze.
(Iečivināt šo citātu)

Līdz ar jūsu izaugsmi šajā disciplīnā, jūs atklāsiet arī citus ieguvumus, piedzīvojot Dievu caur lūgšanām.

Pārdomas

Izvēlieties vienu no iemesliem, kas tika minēti iepriekš kā šīs dienas tēmu.

Lūgšana kopā

Ieteicamās lūgšanas

[Vīram] Dārgais Tēvs, es Tev pateicos par šo lielo iespēju griezties pie Tevis ar pārliecību savās lūgšanās. Palīdzi mums ieraudzīt un piedzīvot visu, ko Tu mums vēlies iemācīt caur kopīgām lūgšanām. Tava Dēla vārdā, āmen.

[Sievai] Dārgais Dievs, paldies Tev par šo dāvanu – lūgšanu. Palīdzi mums griezties pie Tevis ticībā un dievbijībā, kad mēs izsakām savas vajadzības un aizlūgšanas par mūsu ģimeni, draugiem un cilvēkiem visā pasaulē. Kristus vārdā, āmen.Priecāsimies, ja izteiksi savas domas komentāros. Ja šis raksts Tevi uzrunāja, vai zini kādu, kam šī informāciju būtu noderīgi – iesaki un/vai padalies ar to Facebook, Twitter, Draugiem un citos soceālajos tīklos. Šī bloga rakstiem var pierkastīties arī RSS.

Ja ir kādi personiski komentāri mums, lūdzu raksti uz viriem@viriem.lv

Bloga viriem.lv lapa ir atrodama arī Facbook – www.facebook.com, droši spied “patīk”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.