Lūgšanas Grūtos Laikos – 24. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu.

Krīze laulībā attiecības var vai nu stiprināt vai padarīt vājākas. Lai jūsu laulība izturētu dzīves vētras, tās pamatiem ir jābūt akmens cietiem.

Vīriem.lv 30 dienu garumā gatavos rakstus par kopējām laulāto lūgšanām katrai dienai. Kāpēc 30 dienas? Ir zinātniski pierādīts, ka ir vajadzīgas tikai 30 dienas, lai izveidotu jaunu ieradumu. Šīs rakstu sērijas mērķis ir palīdzēt jums izveidot ieradumu lūgt kopā katru dienu.

Šī rakstu sērija tiek sagatavota pateicoties Denisa un Barbaras Raineju sarakstītai grāmatai „Two Hearts Praying As One” (Divām sirdīm lūdzot kā vienai).

Tulkojums no  „Two Hearts Praying As One”, Dennis & Barbara Rainey.

24. Diena –

Lūgšanas Grūtos Laikos

Vai jūsu laulību solījumā tika iekļautas šādas frāzes – sliktos un labos laikos, bagātībā un nabadzībā, slimībā un veselībā? Gadsimtiem ilgi šīs frāzes ir bijušas solījumu pamatā starp vīru un sievu. Kāpēc? Tāpēc, ka visas šīs situācijas tiks piedzīvotas laulāto starpā ilglaicīgā laulībā – tas viss pat var notikt vienas nedēļas laikā.

Krīze laulībā attiecības var vai nu stiprināt vai padarīt vājākas. Lai jūsu laulība izturētu dzīves vētras, tās pamatiem ir jābūt akmens cietiem. Mateja evaņģēlijā 7:24-25 Jēzus teica:

„Tāpēc ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka; jo tas bija celts uz klints.”

Attiecības ar Jēzu Kristu, paklausība Viņa Vārdam un kopīgas lūgšanas ir ļoti svarīgas, lai varētu izveidot pamatus klints cietus, kas var izturēt ciešanu, grūtību un nelaimju vētras.

Mūsu laulība ir izturējusi vairākas grūtas vētru sezonas. Kādā grūtākā gadā mans (Denisa) tēvs pēkšņi nomira; mūs apkrāpa par vairākiem tūkstošiem dolāru pie mājas iegādes; mūsu viengadīgajam dēlam bija operācija; man vajadzēja atgriezties dzimtajā pilsētā, lai palīdzētu vadīt ģimenes propāna gāzes uzņēmumu sliktākajā ziemā sezonā ASV vēsturē; Barbara gandrīz nomira ar sirds ritmu vairāk kā 300 sitienu minūtē; un mēs uzzinājām, ka viņa ir stāvoklī.

Šo divpadsmit mēnešu laikā mūsu laulību varēja noraksturot ar vienu vārdu – apņemšanās. Pat brīžos, kad cēlās plūdi un tecēja jumts, mēs stāvējām stingri uz cietā Jēzus Kristus pamata un kopīgi lūdzām kā pāris.

Lūgšanas savij jūsus sirdis Dieva priekšā.

Izturot šīs vētras, mēs esam nonākuši pie kādiem secinājumiem. Pirmkārt, nesāciet gatavoties vētrai tad, kad jau vējš ir sacēlies. Lai būtu gatavi pirms jūs skar vētra, lūdziet uzticīgi – pat tad, ja esat izlaiduši kādu dienu, turpiniet lūgt.

Otrkārt, lūgšanas savij jūsu sirdis kopā Dieva priekšā. Mums ir bijis kārdinājums uzgriezt viens otram muguru brīžos, kad iet visgrūtāk, tomēr Dievs ir lietojis kopīgās lūgšanas, lai sakausētu musu sirdis kopā, kā vienu.

Un treškārt, caur lūgšanām Dievs dod mums gudrību, lai mēs spētu tikt galā ar situācijām, ar kurām saskaramies (Jēkaba vēstule 1:2-8). Grūtībās ir nepieciešama gudrība, Dievs mums dos šo gudrību, ja mēs pēc tās lūgsim.

Neizbēgami pienāks arī vētras. Bet garīgais laulāto nams stāvēs stingri, ja tas tiks būvēts uz Dieva Vārda pamata un lūgšanām!

Pārdomas

Ar kādām grūtībām jūs esat jau saskārušies savā laulībā? Kā jūs ar to tikā galā? Kā jūs varat būt labāk sagatavoti sagaidot nākamo vētru?

Lūgšana kopā

Lūgšanu pieturvietas

  • Lūdziet Dievam, lai viņš uzrāda tās jomas laulību pamatos, ko jums vajadzētu stiprināt.
  • Pateicieties Dievam par Viņa uzticību tajos grūtajos periodos laulībā, ar ko esat saskārušies.

 


Priecāsimies, ja izteiksi savas domas komentāros. Ja šis raksts Tevi uzrunāja, vai zini kādu, kam šī informāciju būtu noderīgi – iesaki un/vai padalies ar to Facebook, Twitter, Draugiem un citos soceālajos tīklos. Šī bloga rakstiem var pierkastīties arī RSS.

Ja ir kādi personiski komentāri mums, lūdzu raksti uz viriem@viriem.lv

Bloga viriem.lv lapa ir atrodama arī Facbook – www.facebook.com, droši spied “patīk”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.