Turieties Pie “Apņemšanās” Vārda – 28. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu.

Ejot cauri jūsu smagākajiem konfliktiem laulībā, jums ir jārunā spēcinošos vārdos, kas vairo samierināšanos un mīlestību, un arī apņemšanos laulībā.

Vīriem.lv 30 dienu garumā gatavos rakstus par kopējām laulāto lūgšanām katrai dienai. Kāpēc 30 dienas? Ir zinātniski pierādīts, ka ir vajadzīgas tikai 30 dienas, lai izveidotu jaunu ieradumu. Šīs rakstu sērijas mērķis ir palīdzēt jums izveidot ieradumu lūgt kopā katru dienu.

Šī rakstu sērija tiek sagatavota pateicoties Denisa un Barbaras Raineju sarakstītai grāmatai „Two Hearts Praying As One” (Divām sirdīm lūdzot kā vienai).

Tulkojums no  „Two Hearts Praying As One”, Dennis & Barbara Rainey.

28. Diena –

Turieties Pie Apņemšanās Vārda

Kopējas lūgšanas palielinās apņemšanās vārda nozīmu jūsu laulībā.

Dievs nav paredzējis, lai laulība būtu ”viegla”. Nē, Dievs vienmēr tur Savus solījumus, un arī Viņš sagaida no mums, ka mēs turēsim savējos. Tāpēc laulībā tik ļoti svarīga ir mūsu apņemšanās vienam pret otru. Slēdzot laulību jaunais pāris sadodās rokās un apņemās stāvēt viens otram blakus labos laikos un slikot slaikos. Tie pāri, kuros ir iemājojusi dievbijība, risinās savas problēmas laulībā, nevis bēgs no tām. Kopējas lūgšanas saglabā laulībā cerību un stiprina laulības derību.

Pat ejot cauri jūsu smagākajiem konfliktiem laulībā, jums ir jārunā spēcinošos vārdos, kas vairo samierināšanos un mīlestību, un arī apņemšanos laulībā. Jūsu ticība uz Dievu, kura ir vairojusies jūsu kopīgo lūgšanu laikā, palīdzēs izteikt šādus vārdus, „Lai arī es esmu dusmīgs uz Tevi, es esmu devis apņemšanās solījumu un Tevi neatstāšu.” Arī tajos brīžos, kad Tev nemaz nepatīk laulātā drauga izteikumi un rīcība, ticība Tevi stiprinās, lai varētu teik, „Es palikšu Tev uzticīgs.”

Tu nepaliksi viens. Dievs palīdzēs iet cauri grūtajos brīžos, kā arī ļaus saglabāt jūsu dotos solījumus.

Vairākus gadus atpakaļ mēs piedzīvojām lielus pārbaudījumus mūsu laulībā. Šo vairāku gadu garumā mums abiem bija nepieciešami gudru draugu padomi. Ap to laiku mūsu ģimenes kalpošanas pieauguma temps bija 40 procenti gadā, bet mūsu pašu laulība bija uz sēkļa. Šajā grūtajā laikā, kad risinājām sāpīgas lietas un vilšanos no pagātnes, dziedināšana, iedrošinājumi un cerība nāca ļoti lēnām. Mūsu laulības atlabšana šķita sāpinoša un lēna. Mēs bijām tumšā ielejā.

Bija tik viegli padoties un atmest cerību, tomēr pateicoties ikdienas disciplīnai doties pie Dieva lūgšanās, palīdzēja mums uzticēties Viņam, un tam, ko tikai Viņš var paveikt. Mūsu lūgšanas, netikai palīdzēja saglabāt mūsu doto solījum viens otram, bet arī vienoja mūsu sirdis arī grūtajos brīžos.

Kopīgo lūgšanu laikā neaizmirstiet lūgt arī par jūsu pašu laulību. Lūdziet, lai Dievs dod jums katram drošsirdību un gribu palikt uzticīgiem viens otram līdz pat jūsu abu pēdējai dienai.

Pārdomas

Viens pēc otra miniet lietas, ko jūs darīsiet, kā arī ko jūs viens otram teiksiet nākamā mēneša laikā, lai atsvaidzinātu un stiprinātu jūsu abu apņemšanos vienam pret otru.

 Lūgšana kopā

Lūgšanu pieturvietas

  • Lūdziet Dievu, lai Viņš palīdz jums palikt pilnībā uzticīgiem viens otram.
  • Lūdziet par kādu no pāriem, ko jūs pazīstat un zinat, ka viņi šobrīd iet cauri grūtam laikam palikt uzticīgiem viens otram. Lūdziet Dievu, lai Viņš savā mīlestībā vieno šī pāra sirdis.

 


Priecāsimies, ja izteiksi savas domas komentāros. Ja šis raksts Tevi uzrunāja, vai zini kādu, kam šī informāciju būtu noderīgi – iesaki un/vai padalies ar to Facebook, Twitter, Draugiem un citos soceālajos tīklos. Šī bloga rakstiem var pierkastīties arī RSS.

Ja ir kādi personiski komentāri mums, lūdzu raksti uz viriem@viriem.lv

Bloga viriem.lv lapa ir atrodama arī Facbook – www.facebook.com, droši spied “patīk”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.