Vienmēr Esi Pateicīgs – 4. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu.

Tas ir tik ļoti svarīgi būt pateicīgiem Dieva priekšā gan brīžos, kad jūtamies Viņam pateicīgi, gan arī brīžos, kad mūsu dzīvē ir grūtības un mēs nākam Viņa priekšā ar lūgumiem pēc palīdzības. Dievs svētī pateicīgas sirdis.

Vīriem.lv 30 dienu garumā gatavos rakstus par kopējām laulāto lūgšanām katrai dienai. Kāpēc 30 dienas? Ir zinātniski pierādīts, ka ir vajadzīgas tikai 30 dienas, lai izveidotu jaunu ieradumu. Šīs rakstu sērijas mērķis ir palīdzēt jums izveidot ieradumu lūgt kopā katru dienu.

Šī rakstu sērija tiek sagatavota pateicoties Denisa un Barbaras Raineju sarakstītai grāmatai „Two Hearts Praying As One” (Divām sirdīm lūdzot kā vienai).

Tulkojums no  „Two Hearts Praying As One”, Dennis & Barbara Rainey.

4. Diena –

Vienmēr Esi Pateicīgs

Kāds pāris mums nesen atklāja, „Tas ir tik ļoti svarīgi būt pateicīgiem Dieva priekšā gan brīžos, kad jūtamies Viņam pateicīgi, gan arī brīžos, kad mūsu dzīvē ir grūtības un mēs nākam Viņa priekšā ar lūgumiem pēc palīdzības. Dievs svētī pateicīgas sirdis.”

Būt Dievam pateicīgiem visās lietās, tas ir ļoti svarīgi. 1 Tesaloniķiešiem 5:18 mēs lasām – „par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.”

Mēs mācāmies, ka mums ir jāpateicas arī tad, kad ir:

  • Labas dienas un sliktas dienas;
  • Laba veselība un iesnas;
  • Problēmas darbā, ar bērniem, ar vecākiem, ar kaimiņiem;
  • Caura riepa, alerģijas, neizdevušās atvaļinājuma dienas.

Kad mēs pateicamies Dievam par visām lietām, mēs daudz skaidrāk ieraugām to, cik ļoti Viņš ir iesaistīts mūsu dzīvē un ikkatrā no tās sfērām.
(Iečivināt šo citātu)

Mums tiek arī atgādināts, ka Dievs visu kontrolē. Kopš mēs ar Barbaru esam sākuši praktizēt pateicības došanu Dievam par visām lietām, tas ir kļuvis ar gadiem daudz vieglāk.

Šīs ir trīs lietas, kāpēc Dievs vēlas, lai mēs būtu pateicīgi par visām lietām un notikumiem mūsu dzīvē:

Pirmkārt, pateicības došana apliecina ticību – ticību Dievam, kurš ir visu zinošs un nekad nepieļauj kļūdas. Viņam var uzticēties!

Otrkārt, kad mēs esam nolēmuši būt pateicīgi visās lietās, mēs ātri vien sākam piedzīvot gara augļus (ielūkojies Galatiešiem 5:22-23). Nevienam no mums tas nav dabīgi – būt pateicīgiem. Tieši otrādi, ja mēs paskatamies uz mūsu dabiskajām vēlmēm, mēs esam uz sevi orientēti un mēdzam domāt, ka visa pasaule griežas tikai ap mums. Tomēr, ja mēs dodam ceļu Viņa Garam, mēs topam vairāk par to, ko Bībele sauc par „garīgiem” cilvēkiem (ielūkojies 1 Korintiešiem 2:14-15).

Treškārt, tādēļ, ka Dievs ir sagatavojis mums lielas lietas, darāmas Viņa vārdā, Viņš vēlas lai ejam tālāk par mazajām lietām. Ja mēs pavadīsim savu dzīvi pārņemti ar ikdienas eksistences detaļām, kā gan mēs jebkad spēsim kļūt par Dieva valstības kareivjiem?

Šīs mākslas apgūšana – kopā pateikties par visām lietām – ir viena no visvērtīgākajām lietām, ko var piedzīvot kopā lūdzot.
(Iečivināt šo citātu)

 Pārdomām

 Katrs atsevišķi uzrakstiet sarakstu ar lietām, par kurām jūs esat pateicīgi. Pēc tam apmainieties ar sarakstiem un nolasiet šīs lietas kopā.

Lūgšana kopā

Ieteicamās lūgšanas

[Sievai] Paldies Tev, Tēvs, par visām svētībām, ko Esi mums dāvājis. Piedod man par to, ka tik bieži es neesmu bijusi pateicīga, kad mana diena neiet kā plānots. Es apzinos, ka Tu kontrolē visas lietas un Esi iecerējis labas lietas priekš manis – pat tad, kad apstākļi apkārt nav iedrošinoši. Šodien es vēlos īpaši pateikties par ______________. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu, āmen.

[Vīram] Dārgais debesu Tēvs, Tu esi bijis tik labs pret mani. Es pateicos Tev par savu ģimeni, it īpaši par manu sievu. Man dzīve ir tik daudz bagātāka viņas dēļ. Atbrīvo mani no dusmām, ko jūtu reizēs, kad mazās ikdienas likstas stājas ceļā un gribas justies visādi, tikai ne pateicīgam. Šodien es vēlos pievienoties sievai un pateikties par _____________. Es to lūdzu Jēzus vārdā, āmen.


Priecāsimies, ja izteiksi savas domas komentāros. Ja šis raksts Tevi uzrunāja, vai zini kādu, kam šī informāciju būtu noderīgi – iesaki un/vai padalies ar to Facebook, Twitter, Draugiem un citos soceālajos tīklos. Šī bloga rakstiem var pierkastīties arī RSS.

Ja ir kādi personiski komentāri mums, lūdzu raksti uz viriem@viriem.lv

Bloga viriem.lv lapa ir atrodama arī Facbook – www.facebook.com, droši spied “patīk”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.