Vīrišķīgs: Spējā Rūpēties Un Aizsargāt

Vēl viena no vīrišķības pazīmēm ir vīrieša spēja rūpēties un aizsargāt.
Intereses pēc palasīju vairākas diskusijas par tēmu, vai tas ir vīrieša instinkts aizsargāt savu ģimeni un nevienā no tām netika apstiprināts, ka tas būtu vīrietim “ieprogrammēts”. Jā, praktiski visi atzīst, ka tas ir kultūras, sociālu un ekonomisku faktoru gadu gadiem ietekmēts princips. Bet tas ir labs princips. Tas ir Biblisks princips.

Dievs ir Tēvs, kas rūpējas par mums

Dievs ir mūsu Debesu Tēvs. Psalmos 68:6 ir teikts: “Bāriņu tēvs un atraitņu aizstāvis ir Dievs Savā svētajā mājoklī”. Tēvreizē mēs lūdzam “Mūsu Tēvs debesīs…”.
Psalmos 37:28 rakstītie vārdi: “Tas Kungs mīl taisnu tiesu un Savus ticīgos neatstāj postā, tos nemitīgi aprūpēdams,” ir atgādinājums, tam, ka Dievs par mums rūpējas. To pašu apliecina arī Pētera vārdi: “Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums” (1.Pēt.5:7).

Dievs vīrietim ir devis spēku, lai rūpētos un aizstāvētu

“Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu.” (Sal.pam.3:27) Šis pants ir attiecināms arī uz sievietēm, taču ne mazāk attiecināms tas ir tieši uz vīriešiem. Dievs vīrietim (pārsvarā gadījumu) ir devis lielāku fizisku spēku nekā sievietei. Tas vien liecina par to, ka Dieva nodoms vīrietim ir aizsargāt.[pullquote]Iemesls, kādēļ Dievs Tev ir devis muskuļus, nav, lai darītu kādam pāri, bet lai vienmēr palīdzētu citiem.
(Iečivināt šo citātu)[/pullquote]

Labs ieteikums, ko mācīt saviem dēliem ir “Iemesls, kādēļ Dievs Tev ir devis muskuļus, nav, lai darītu kādam pāri, bet lai vienmēr palīdzētu citiem.”

Portālā amigos.lv tika uzdots jautājums “Kur sieviešu acīs beidzas vīrišķība un sakas nevīrišķība?”[1] Liels vairums sieviešu atbildēja, ka gļēvums, bailīgums, fiziska vardarbība ir tās rakstura iezīmes, kas vīrieti padara par nevīrišķīgu.

Protams, fiziskās spējas vien nenosaka to, ka vīrietim jārūpējas, bet šis fakts to vēlreiz apliecina.

Sieva ir no vīra

Tā kā vīrietis tika radīts pirmais un sieviete tika radīta no viņa miesas, vīrietim ir pienākums rūpēties par sievu kā daļu no savas miesas. Bībelē vārds “pieķeršanās” bieži ir lietots kā sargāt, aizstāvēt kaut ko dārgu un vērtīgu. Arī šajā pantā: “Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu” (1.Mozus 2:24)

[pullquote]Vīram ir pienākums atdarināt Kristus mīlestību un rūpes uz draudzi savā ģimenē pret sievām.
(Iečivināt šo citātu)[/pullquote]Un šī pati doma ir arī Pāvilam, rakstot Efeziešiem: “Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus draudzi, ” (Efeziešiem 5:28-29)
Vīram ir pienākums atdarināt Kristus mīlestību un rūpes uz draudzi savā ģimenē pret sievām.

1 Amigos.lv – Kur sieviešu acīs beidzas vīrišķība un sakas nevīrišķība?http://amigos.lv/lv/qna?id=89386

One Response to Vīrišķīgs: Spējā Rūpēties Un Aizsargāt

  1. […] arī ar to, ko mēs apskatījām rakstu sērijā par vīrišķību, ka vīrietim ir jāvada, jārūpējas un jāaizsargā, bet domājot par vīrieti un vīrišķību, kas izpaužas esot par tēti ir jāsaprot, ka tētis […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.