Monthly Archives: November 2022

Laulība, kas balstās evaņģēlijā

Gandrīz katra laulība piedzīvo to, ka neilgi pēc jāvārda došanas un lielā mīlestības apliecinājuma Dieva un cilvēku priekšā cerības uz perfekto laulību izplēn ikdienas rūpēs – darbs, bērni, inflācija, konflikti, paralēlas dzīves