Tag Archives: Satriecoša Laulība

Laulība, kas balstās evaņģēlijā

Gandrīz katra laulība piedzīvo to, ka neilgi pēc jāvārda došanas un lielā mīlestības apliecinājuma Dieva un cilvēku priekšā cerības uz perfekto laulību izplēn ikdienas rūpēs – darbs, bērni, inflācija, konflikti, paralēlas dzīves

Māci Mūs Lūgt – 2. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu. Reiz Jēzus sekotāji Viņam teica, „Kungs, māci mums Dievu lūgt, itin kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus” (Lūkas ev. 11:1) Vīriem.lv 30 dienu garumā

7 Veidi, kā Izveidot Satriecošu Laulību!

Resurss: http://www.perrynoble.com 1. Beidz cīkstēties savā laulībā, bet cīnies par to. Kamēr Tu savu laulāto uzlūkosi kā ienaidnieku, mājas vienmēr būs kaujas lauks. IKVIENS ir zaudētājs cīņā, kad cīnies AR otru, nevis