Par Projektu

Šis ir divu vīriešu, vīru kopdarbs, kas radies meklējot atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem par dažādiem vīrieša dzīves tematiem.

Kādā citātā bija teikts: “Tas, kurš nav apmierināts ar sevi, augs; tas, kurš nav pārliecināts par savu pareizumu, mācīties daudzas lietas”. Aptuveni tā radās šis blogs – esot neapmierinātam ar to kā ir, saprotot, ka tālāk tā tas vairs nevar turpināties un sākot meklēt atbildes. Savukārt Salamana pamācībās 1:5-7 ir teikts: “Kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojas, un, kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt, lai viņš šīs pamācības un to īsto izpratni uztvertu pareizi, tāpat arī zinīgo vīru mācības un viņu paraugus. Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību.”
Mūsu lūgšana ir, lai mēs paši, meklējot atbildes uz sev aktuāiem jautājumiem augtu un, lai Dievs lieto šo blogu vēl citu vīru dzīvēs – kļūt par tādiem vīriešiem, kādiem Dievs mūs ir paredzējis būt.

PAR SADAĻĀM:

    • Vīrietis Cīņās – Sātans cenšas noraut no šaurā ceļa ikvienu, bet visvaiāk viņš cenšas to izdarīt ar tiem, kas ir ‘priekšējās rindās’. Vīrieši savas atbildības dēļ ģimenē noteikti ir starp tiem, kas iet karā ‘pirmajās rindās’, tādēļ uzbrukumi ir un būs, bet mums ir jāmācās izmantot Dieva (Kuram pieder uzvara) ieročus, lai aizstāvētos paši un aizstāvētu savu ģimeni. Šajā sadaļā būs raksti par tipiskajām vīriešu cīņām, kārdinājumiem un kā ar Dieva palīdzību tikt ar tām galā.
    • Vīrietis Laulībā – Esot vīram, reizēm domājam, kaut es būtu vairāk piestrādājis pie sava rakstura pirms laulības, kaut es būtu ticis galā ar to vai citu cīņu pirms laulības. Šajā sadaļā būs raksti par to, kādam būtu jābūt vīrietim laulībā tieši – attiecībās ar sievu. Būs arī raksti par laiku pirms laulības – kā kļūt par labāku vīru savai topošajai sievai (kaut varbūt jūs pat vēl nepazīstat viens otru).
    • Vīrietis Gimenē – Vīram ģimenē ir ļoti atbildīga loma. Vīrs ir ģimenes galva līdz ar to viņš nes visu atbildību par to. Nav runa par to, ka vīram ir jākļūst par ģimenes galvu – viņš tas ir. Jautājums ir tkai – cik labs viņš ir kā ģimenes galva? Ja vīrs neuzņemas atbildību un, piemeram., lēmumu pieņemšanu atstāj to sievas, savu vecāku vai vēl kāda cita rokās, tad viņš nav labs ģimenes galva. Tādēļ šī sadaļa būs par to, kā vīram kļūt un būt tādu ģimenes gavu, kādu Dievs viņu tur ir ielicis, kas uzņemas atbildību, iniciatīvu un mīl.
    • Vīrieša Raksturs – Katram cilvēkam ir jāstrādā pie sava rakstura. Katram tas ir savādāks. Kādu vīrieša raksturu Dievs vēlas redzēt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.