Tag Archives: Lautlāto Lūgšana

Lūdzot Kopā: Divi Stāsti – 30. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu. Mēs noslēgsim ar diviem stāstiem, kas raksturos to Dieva darbu, ko Viņš paveiks, vīram un sievai kopā lūdzot. Vīriem.lv 30 dienu garumā gatavos rakstus par

Sekot Kristum – 29. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu. Ik dienu sastapties tuvās attiecības ar dzīvo Dievu, tai ir jābūt mūsu prioritātei. Vīriem.lv 30 dienu garumā gatavos rakstus par kopējām laulāto lūgšanām katrai dienai.

Turieties Pie “Apņemšanās” Vārda – 28. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu. Ejot cauri jūsu smagākajiem konfliktiem laulībā, jums ir jārunā spēcinošos vārdos, kas vairo samierināšanos un mīlestību, un arī apņemšanos laulībā. Vīriem.lv 30 dienu garumā gatavos

Bezvējš Lūgšanās? – 27. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu. Lai arī jūs esat uzticīgi apņēmušies regulāri lūgt kopā, vienalga var gadīties kāds laika periods, kad šis entuziasms sāks samazināties. Vīriem.lv 30 dienu garumā gatavos

Lūdz Par Ģimeni un Ne Tikai – 26. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu. Caur kopīgām lūgšanām, jūs varat aizskart cilvēkus, kuri atrodas arī aiz jūsu mitekļa sienām. Vīriem.lv 30 dienu garumā gatavos rakstus par kopējām laulāto lūgšanām katrai

Kādas Ir Jūsu Ģimenes Vērtības? – 25. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu. Kas patiešām jums ir svarīgs? Kādas vērtības ir jūsu ģimenei? Jēzus ir teicis, „Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds.” (Mateja ev.

Lūgšanas Grūtos Laikos – 24. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu. Krīze laulībā attiecības var vai nu stiprināt vai padarīt vājākas. Lai jūsu laulība izturētu dzīves vētras, tās pamatiem ir jābūt akmens cietiem. Vīriem.lv 30 dienu

Lūgšana pēc Intimitātes – 23. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu. Vai lūgšanas ir daļa no jūsu intīmā laika guļamistabā, esot kopā? Vai tas jūs pārsteidz, ieraudzīt vārdus lūgšana un mīlēšanās vienā teikumā? Vīriem.lv 30 dienu

Pielūgsmes Lūgšanas – 22. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu. Vai esi kādreiz juties tā, it kā būtu mēli norijis un nevari atrast pareizos vārdus, kad lūdz? Vīriem.lv 30 dienu garumā gatavos rakstus par kopējām

Pāru Ieteikumi – 21. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu. Šie ir kādi no labākajiem ieteikumiem, ko esam saņēmuši no pāriem, kuri regulāri lūdz kopā. Šie ieteikumi ir iesūtīti atsaucoties uz aptauju ko veica FamilyLife: