Lūdz Par Ģimeni un Ne Tikai – 26. Diena

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu.

Caur kopīgām lūgšanām, jūs varat aizskart cilvēkus, kuri atrodas arī aiz jūsu mitekļa sienām.

Vīriem.lv 30 dienu garumā gatavos rakstus par kopējām laulāto lūgšanām katrai dienai. Kāpēc 30 dienas? Ir zinātniski pierādīts, ka ir vajadzīgas tikai 30 dienas, lai izveidotu jaunu ieradumu. Šīs rakstu sērijas mērķis ir palīdzēt jums izveidot ieradumu lūgt kopā katru dienu.

Šī rakstu sērija tiek sagatavota pateicoties Denisa un Barbaras Raineju sarakstītai grāmatai „Two Hearts Praying As One” (Divām sirdīm lūdzot kā vienai).

Tulkojums no  „Two Hearts Praying As One”, Dennis & Barbara Rainey.

26. Diena –

Lūdz Par Ģimeni un Ne Tikai

Caur kopīgām lūgšanām, jūs varat aizskart cilvēkus, kuri atrodas arī aiz jūsu mitekļa sienām.

Tas ir īpaši svētīgi lūgt par ”ģimenes” locekļiem – mūsu brāļiem un māsām Kristū. Dažkārt mēs lūdzam par konkrētiem cilvēkiem vai konkrētām aizlūgšanu vajadzībām. Piemēram, svētdienās mēs lūdzam par mūsu pašu laulību un katrā no nedēļas dienām mēs aizlūdzam par kādu no mūsu bērniem. Periodos, kad mums nav noteiktas lietas, par ko lūgt, mēs vienkārši lūdzam par tām vajadzībām, kas ir parādījušās.

Mēs jums iesakām vienoties par vienu lūgšanas vakaru nedēļā, kur jūs varat aizlūgt par cilvēkiem no jūsu draudzes. Šajā dienā jūs varat aizlūgt par mācītāju un draudzes darbiniekiem, misionāriem, kurus atbalsta draudze, draudzes vecajiem un diakoniem, svētdienas skolas pasniedzējiem, jauniešu vadītiājiem, mazās grupas vadītājiem un draudzes locekļiem. Pēc tam kad šāda diena būs izveidota un jūs dzirdēsiet draudzē kādu aizlūgšanas vajadzību, jūs varat droši teikt, „Es par Tevi aizlūgšu”, šī konkrētā diena palīdzēs jums izpildīt šo solījumu.

Kādā citā dienā jūs varat aizlūgt par lielās ģimenes locekļiem, kuri vēl nav atgriezušies un par pārējiem cilvēkiem, kuriem vēl ir jāiepazīst Jēzus Kristus, kā personiskais Glābējs.

Atlieciet arī laiku ik nedēļas, kur varat dedzīgi lūgt par valsts vīriem, lai viņi meklē Dieva gudrību visos lēmumos, ko viņi pieņem. Tas ir brīnišķīgs veids, kā pildīt Bībelē doto pavēli godāt un atbalstīt viņus. To darot, paturiet Salamana pamācības 14:34 savā prātā: „Taisnība tautu paaugstina.”

Kad jūs paplašinat savas lūgšanas, iekļaujot arī vajadzības, kas sniedzas visas pasaules mērogā, aplūkojiet to piemēru, ko sniedz mūsu Kungs debesīs, kurš nepagurstot meklē savas avis, kuras ir nomaldījušās un kurām nav gana. (ieskaties Mateja ev. 9:36).

Pēc jūsu lūgšanu saraksta paplašināšanas, paturiet prātā, ka jums nav jālūdz katru reizi par visām vajadzībām un par visiem cilvēkiem, kas ir pieminēti. Tomēr šādi nospraužot konkrētas dienas, kurās jūs lūgsiet par konkrētām tēmām, vienos jūsu sirdis un spēcinās jūsu laulību dažādos vērtīgos veidos.

Pārdomas

Izveidojiet sarakstu ar cilvēkiem, kuri ir ārpus jūsu ģimenes un par kuriem jūs regulāri lūgsiet. Izlemjat, kādus jūs spersiet soļus, lai būtu droši, ka lūgsiet par viņiem regulāri.

Lūgšana kopā

Lūgšanu pieturvietas

  • Cik vien bieži tas ir iespējams, nāciet Dieva priekšā ar lūgšanām par cilvēkiem, ko jūs esat iekļāvuši savā sarakstā.
  • Paturiet prātā arī to, ka lūgšanas par cilvēku konkrētām vajadzībām prasīs arī no jums diezgan lielu piepūli un apņemšanos. Tomēr esiet iedrošināti un pārliecināti, ka Dievs atalgos jūsu neatlaidību.

 

 


Priecāsimies, ja izteiksi savas domas komentāros. Ja šis raksts Tevi uzrunāja, vai zini kādu, kam šī informāciju būtu noderīgi – iesaki un/vai padalies ar to Facebook, Twitter, Draugiem un citos soceālajos tīklos. Šī bloga rakstiem var pierkastīties arī RSS.

Ja ir kādi personiski komentāri mums, lūdzu raksti uz viriem@viriem.lv

Bloga viriem.lv lapa ir atrodama arī Facbook – www.facebook.com, droši spied “patīk”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.