Semināru ieraksti

Viriem.lv kopā ar citām organizācijām ir rīkojuši dažus seminārus par vīru kalpošanu.

Semināru video ieraksti ir pieejami internetā Latvijas Bībles Centra eMācību sistēmā.

Cena par katru semināru ir 5 Eur. Semināra valoda video ir latviešu.

“Izsludināti meklēšanā… vīri. Nepieciešama sieviešu palīdzība”

2015.gada 9.maijs

Seminārs tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Bībeles Centru un organizāciju Christian Vision for Men.

Raksts par šo semināru >>

Seminārā aplūkotās tēmas:

 • Vīriešu lomas Latvijā – sociālvēsturiskais skatījums
  (Dr. Simona Gurbo, RSU, Latvija)
 • Kāpēc vīrieši neiet baznīcā?
  (Sunīls Šivadasani, CVM, Lielbritānija)
 • Kā sievas var palīdzēt vīriem sekot Jēzum? (kļūdas ko nepieļaut)
  (Dr. Estere Petrenko, LBC, Latvija)
 • Kā ikdienišķu sarunu pagriezt sarunā par garīgiem jautājumiem?
  (Andis Miezītis, Mateja draudze, Latvija)
 • Paneļa diskusija

Pieteikties rakstot uz viriem@viriem.lv >>


“Izsludināti meklēšanā… vīri”

2014.gada 25.oktobris

Seminārs tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Bībeles Centru un organizāciju Christian Vision for Men.

Raksts par šo semināru >>

Seminārā aplūkotās tēmas:

 • Draudzes kultūra un vīrieša vajadzības;
 • Dažādi vīru grupu formāti (Anglijas pieredze un piemēri no citām valstīm);
 • Individuālais (1:1) darbs ar vīriem.

Pieteikties rakstot uz viriem@viriem.lv >>