Intimitāte Laulībā: Atklātība ir Pamats

Turpinām iesākto rakstu sēriju par intimitāti laulībā. Iepriekš aplūkojām atšķirību no seksualitātes. Šajā rakstā – par to, kas ir tās pamats.

Intimitāte laulībā nav iedomājama bez savstarpējas atklātības, kas ir viens no laulības balstiem.

[pullquote]Intimitāte laulībā nav iedomājama bez savstarpējas atklātības, kas ir viens no laulības balstiem.
(Iečivināt šo citātu)[/pullquote]Grāmatā “Starting your Marriage Right” (“Uzsākot savu laulību pareizi”), runājot par intimitāti, tās autori Deniss un Barbara Reiniji lieto salīdzinājumu, par divām dzeloņcūkām, kuras aukstā laikā nāk tuvāk viena otrai, lai sasildītos viena no otra ķermeņa siltuma, bet, pienākot pārāk tuvu, saduras un atkal pamūk viena no otras. Taču tādēļ, ka viņām ir auksti, tās atkal tuvojas viena otrai, saduras, atraujas… un tā tas notiek atkal un atkal.

Kādēļ tāds salīdzinājums? – Tādēļ, ka intimitāte ir cieši saistīta ar savstarpēju atklātību vai caurspīdīgumu. Bet atklātība ir sāpīga, jo, esot atklātam, Tu padari sevi ievainojamu.

Kīts Poters savas grāmatas “Nesatricināmā” jau pirmās nodaļas pašā sākumā atklāj, cik grūta ir laulība, jo mēs kļūstam ievainojami otra priekšā. Viņš raksta: “Laulība ir liels solis dzīvē, un, to sperot, mēs kļūstam viegli ievainojami. Tuvības dēļ mēs pakļaujam sevi milzīgam riskam. Mēs atklājamies fiziski, emocionāli, finansiāli un pilnībā pakļaujam sevi otra ietekmei. (..) Tagad vienam cilvēkam pieder manas iekšējās svētnīcas atslēgas.” Tālāk viņš saka: “Par spīti dziļajai vēlmei mīlēt, mums ir jāriskē. Kas notiks, ja uz manu mīlestību netiks pienācīgi atbildēts? Ja nu manas privātās dīvainības un ieradumi liks otram mani atraidīt?”

Taču tādēļ, ka vientulība (vai “aukstums” – pēc iepriekšējās ilustrācijas) gan sievai, gan vīram ir neciešama, laulātajiem ir jāstrādā pie intimitātes, atklātības, uzticības un sapratnes.
[pullquote]Dzenoties pēc pilnības mīlestībā, mums ir jāatmet bailes tikt ievainotam un drosmīgi jāiet pretī atklātībai un intimitātei
(Iečivināt šo citātu)[/pullquote]
1. Jāņa 4:18 saka: “Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā.” Tādēļ dzenoties pēc pilnības mīlestībā, mums ir jāatmet bailes tikt ievainotam un drosmīgi jāiet pretī atklātībai un intimitātei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.