Motivācija pornogrāfijai

Rakstu sagatavojis ‘viesautors’, kurš vēlējās palikt anonīms.


Interneta pornogrāfija ir viena liela problēma. Visi par to zina. Gandrīz katrs vīrietis draudzē ar to ir sastapies. Un, protams, ka ir sastopami daudz dažādi materiāli, kas palīdz šajā cīņā. Te rodas jautājums: Vai vispār par šo tēmu var pateikt kaut ko jaunu un kaut ko noderīgu? Lielos vilcienos atbilde ir, nē. Kā Zālamans mācītājs saka: Zem saules nav nekā jauna… Un tomēr mums ir iespēja svaigā vai nedaudz akcentētākā veidā risināt būtiskus un pat ļoti sāpīgus jautājumus!

[pullquote]Seksuālā stimulācija ar dažāda veida attēliem ir ļaunums un laulības pārkāpšana.[/pullquote]Šis raksts ir paredzēts kristīgiem vīriešiem, kuri saprot to, ka pornogrāfijas skatīšanās ir grēks. Šie vīrieši var būt precēti vai arī neprecēti – tam šobrīd nav pārlieku nozīmes. Būtiskākais ir tas, ka mēs atzīstam un saprotam, ka seksuālā stimulācija ar dažāda veida attēliem ir ļaunums un laulības pārkāpšana. Tā nepatīk Dievam un tie, kuriem Jēzus to nav piedevis, tiks tiesāti par to! Šī nav mazsvarīga tēma.

[pullquote]Kristus evaņģēlijs ir vienīgais veids, kurā mēs panāksim to, ka mūsu cīņa pagodina Dievu.[/pullquote]Pirms mēs vispār iztirzājam jebkāda veida risinājumu minētajai problēmai, atgādināsim Kristus evaņģēliju. Tas ir vienīgais veids, kurā mēs panāksim to, ka mūsu cīņa pagodina Dievu un piepilda Viņa nodomu. Atcerēsimies to, ka Kristū esam izglābti grēcinieki. Mēs esam ļaudis, kuriem Dievs Jēzus vārdā piedod visus grēkus, arī mūsu pornogrāfijas grēkus. Dievs zina, ka mums ir noteikta cīņa ar miesu, taču Viņš nepazudina mūs. Mirstot pie krusta Jēzus jau ir saņēmis sodu par visiem mūsu grēkiem. Bez šīs atziņas mūsu cīņa ar pornogrāfiju būs reliģiska darbošanās, kas galu galā arī var aizvest uz elli!

[pullquote]Pats fakts, ka mums ir cīņa, ir apliecinājums tam, ka Dievs ir mūs izglābis caur Jēzu un, ka Viņa Gars mūsos strādā![/pullquote]Šim visam ņemiet klāt to, ko Pāvils māca romiešu vēstules 7.nod, konkrēti romiešiem 7:22-25. Pāvils norāda uz to, ka kristiešos vienmēr būs iekšēja spriedze. Kristietis nekad savas dzīves laikā nevarēs izpildīt pilnīgi Dieva gribu. Ticīgajiem ir mirstīgs ķermenis, kurā mājo grēks. Tāpēc kopā ar Pāvilu varam teikt, ka reizēm paveicam lietas, kuras nemaz negribam. Cik bieži mēs apzināmies, ka mēs ienīstam pornogrāfiju un tomēr atkārtoti to skatāmies? Šo aspektu ir svarīgi uztvert, jo pretējā gadījumā sāksim domāt nepareizi par Kristus glābšanu. Pats fakts, ka mums ir cīņa, ir apliecinājums tam, ka Dievs ir mūs izglābis caur Jēzu un, ka Viņa Gars mūsos strādā! Jēzus tevi drošina, lai arī kas tu būtu, lai arī cik bieži tu kristu pornogrāfijas grēkā! Tas, protams, nenozīmē, ka mēs varam samierināties ar cīņu. Nē, drīzāk mūsu cīņa nedrīkst būt par iemeslu tam, ka sākam apšaubīt glābšanu.

Tie, kas ir sastapušies ar aplūkojamo ļaunuma izpausmi, apzinās to, ka cīņa ar pornogrāfiju ir grūta. Tam ir vairāki iemesli. Vīrietis ir būtne, kas daudz ko uztver ar savu skatienu, it īpaši sievietes skaistumu. Vēl ir jāņem vērā tas, ka cilvēka sirds ir pilna ar ļaunumu. Kungs Jēzus Marka evaņģēlija 7.nod ir skaidri norādījis uz to, ka no sirds (tai skaitā no manas un tavas sirds) izriet laulības pārkāpšana (Marka 7:20-23).

[pullquote]Cīņa ar interneta pornogrāfiju ir jautājums par attiecībām ar Jēzu.[/pullquote]Galvenais jautājums šajā sakarā ir sekojošs: Kā sekmīgi cīnīties ar šo problēmu? Mans uzdevums nav piedāvāt kādu tehniku, proti, kādus pāris praktiskus soļus, kas palīdzēs tikt brīvam. Pāri visam turiet prātā to, ka cīņa ar interneta pornogrāfiju ir jautājums par attiecībām ar Jēzu. Tātad mums ir jādomā, kā uzlabot izturēšanos pret Jēzu un izpratni par Viņu. Lielos vilcienos mēs krītam pornogrāfijas grēkā tāpēc, ka mēs nedomājam pareizi. Tas notiek tāpēc, ka mūsu domas un ilgas ir pilnas ar ļaunumu. Ja šis jūs dara pazemīgus un patiesi satriektus Dieva priekšā, tad svētīgi jūs esat! Jēzus pats kalna svētrunā ir apliecinājis, ka svētīgi ir garā nabagi.

[pullquote]Kāpēc mums patīk skatīties uz lietām, kuras ienīst Dievs, kuras lika Jēzum mirt pie krusta?[/pullquote]Ņemot vērā šo visu, sapratīsim to, ka galvenais uzdevums cīņā ar pornogrāfiju ir meklēt cēloņus tam. Proti, jādomā par to, kāpēc mēs to darām? Kāpēc mums patīk skatīties uz lietām, kuras ienīst Dievs, kuras lika Jēzum mirt pie krusta? Protams, ka kādiem kristiešiem šis izklausīsies šaušalīgi, jo kā gan var teikt, ka kristietim patīk pornogrāfija. Lūdzu, konfrontējiet sevi ar šo patiesību: Ja jūs krītat regulāri pornogrāfijas grēkā, tad tas nozīmē, ka jums kaut kas tajā visā piesaista! Nav tā, ka jūs to darāt tāpēc, ka jums tas nepatīk. Var jau sevi mānīt, bet atcerēsimies to, ka melu un māņu tēvs ir velns. Kurš gan gribētu no mums būt velna sabiedrotais?!

Tātad, lai arī, cik liela būtu jūsu cīņa, jums ir jāuzdod jautājums – kāpēc? Kāpēc mani velk pie šīs ļaunuma izpausmes? Negaidiet, ka atbilde nāks ātri. Un neiedomājieties, ka pats par sevi šis jautājums palīdzēs. Ja jūs regulāri neklausāties Dieva balsī caur Bībeli un neesat sadraudzībā ar citiem, kas tā dara, tad šis jautājums jums ne nieka nedos. Galu galā cilvēka dvēsele nekad nestāv tukšā – vai nu to pilda Jēzus patiesība, vai arī sātana meli to dažādākajās iespējamās formās. Tāpēc, dārgie vīri un puiši, mācieties saprast Bībeli un paralēli tam mācieties saprast sevi. Kāpēc jūs uzlūkojat maucību? (Es nebaidos no šī stingrā vārda, jo pornogrāfija savā veidā ir saistīšanās ar prostitūtām virtuālā veidā.) Kuros punktos, jūs iemaināt patiesību par Jēzu pret meliem?

[pullquote]Kristīgiem puišiem, vīriešiem ir jācīnās kā Dieva ģimenes locekļiem, nevis kā noziedzniekiem, kuri grib izmukt no soda.[/pullquote]Lai arī cik liela ir jūsu cīņa, atcerieties to, ko Pāvils māca vēstulē Romiešiem 8.nod. Tie, kuri ir Kristū, ir brīvi no pazudināšanas. Svētais Gars ticīgajiem piemēro Kristus veikumu. Tie, kuriem ir Kristus Gars, ir attaisnoti no saviem grēkiem. Tādi ļaudis vairs nav vainīgi Dieva priekšā! Citiem vārdiem, ja Kristus par mums ir miris, tad esam attaisnoti un esam Dieva mīļotie dēli. Mums ir dāvināts šis statuss, neskatoties uz mūsu cīņu ar pornogrāfiju. Apziņa par cīņu nekur nepazūd. Taču kristīgiem puišiem, vīriešiem ir jācīnās kā Dieva ģimenes locekļiem, nevis kā noziedzniekiem, kuri grib izmukt no soda.

Noslēgsim mūsu pārdomas ar šādu lūgšanu: “Debesu Tēvs, es esmu Tavs bērns ,un man šobrīd ir cīņa ar manu miesu. Es ticu tam, ka Jēzus ir mani izglābis no elles ,un es ticu tam, ka Jēzus ir mani, ļaunu grēcinieku, padarījis par Tavu mīļoto bērnu, par Tavu dēliņu! Tēvs, Tēti, lūdzu, palīdzi man skaidrāk iepazīt Jēzu, palīdzi man atgriezties no nepareizām domām un no ļauniem sapņiem un alkām! Šo visu lūdzu Tev Jēzus vārdā! Āmen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.