Pieredze: Vīru lietas Vecās Svētās Ģertrūdes draudzē

Vīru lietas Ģertrūdē aizsākās ar kādu kopīgu ziemas pārgājienu, kura vadmotīvs bija “Dzelzs tiek ar dzelzi uzasināta, un vīrs trin vīru.” /Sal. pam. 27:17/. Var teikt, kas šis ir arī kopējais vadmotīvs vīru kalpošanai mūsu draudzē.


Vīriem Dievs ir devis aicinājumu un uzdevumu būt par vadītājiem, kuri paši ir pakļauti Kristus vadībai – ģimenē, darbā, ikdienas attiecībās ar līdzcilvēkiem utt. Esot šajā aicinājumā, mums kā vīriem ir gan savi jautājumi, gan izaicinājumi, arī atklājumi un svētības. Tādēļ vīru tikšanās Ģertrūdē ir iespēja, kur vīriem rast laiku savstarpējai sadraudzībai, stiprināšanai, arī atpūtai un atspirgšanai.

Laika gaitā esam darījuši kopā dažādas lietas – gan devušies iksezonas izbraucienos un pārgājienos, gan organizējuši seminārus tēviem. Jauna iespēja ir vīriem pieteikties un iesaistīties palīgu komandā, kas ir gatavi iesaistīties draudzes nama uzturēšanā, norādot savas prasmes un iespējas. Mūsu regulārākā aktivitāte ir vīru lūgšanu brokastis, kas notiek katru otro piektdienu no rīta, pirms darba. Tajās vīri dalās ar aizvadītajā nedēļā sev būtiskajiem jautājumiem, pārdomām, vai atklāsmēm, tad pārrunājam tikšanās jautājumu (piemēram, Kā es cīnos ar bailēm? Kas ir kristīgs vīrs/vīrietis mūsdienu pasaulē? Ko es daru, lai pieaugtu Kunga ceļā uz ietu uz garīgo briedumu? Vai esmu nomodā par savām vājajām pusēm un kārdinājumiem, kā ar tiem cīnos? u.c.) un noslēgumā aizlūdzam viens par otru. Protams, ieturam arī nelielas brokastis! Mums ir izveidota arī vīru saziņas vēstkopa, kas ir iespēja arī draudzē no jauna ienākušiem vīriem uzreiz pieslēgties informācijas apritei par vīru lietām.

Vīru kopīgās aktivitātes dod iespēju vīriem tikties vairāk kā tikai rokasspiediena ilgumā. Ir gadījumi, kad Dievs lieto vīrus citu pie cita – ka caur viena brāļa atklāsmi, vai nejaušu norādi Dievs ir atbildējis uz cita brāļa pārdomām, šaubām. Ļoti stiprinošas un iedrošinošas ir vīru aizlūgšanas vienam par otru.

Vairāk par Ģertrūdes vīru lietām var uzzināt: http://gertrude.lv/iesaisties/viru-lietas/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.