Semināru par vīru kalpošanu video ierkasti

Jau iepriekš esam informējušī, ka 2014. un 2015.gadā viriem.lv, Latvijas Bībeles Centrs un Christian Vision for Men organizēja seminārus par vīru kalpošanu. Tagad semināru video ieraksti ir pieejami internetā Latvijas Bībles Centra eMācību sistēmā.

Cena par katru semināru ir 5 Eur. Semināra valoda video ir latviešu.

Ja vēlaties iegūt piekļuvi šiem video, rakstiet uz e-pastu viriem@viriem.lv.

Zemāk atradīsiet semināros apskatītās tēmas.

Izsludināti meklēšanā… vīri!

LBCweb

Semināra norise: 2014.gada 25.oktobris

Semināra tēmas:

 • Draudzes kultūra un vīrieša vajadzības;
 • Dažādi vīru grupu formāti (Anglijas pieredze un piemēri no citām valstīm);
 • Individuālais (1:1) darbs ar vīriem.

Izsludināti meklēšanā… vīri! Nepieciešama sieviešu palīdzība

LBC Wanted Men's viriemlv - LV - With Stamp

Semināra norise: 2015.gada 9.maijs

Semināra tēmas:

 • Vīriešu lomas Latvijā – sociālvēsturiskais skatījums
  Dr. Simona Gurbo (Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvija)
 • Kāpēc vīrieši neiet baznīcā?
  Sunīls Šivadasani (Christian Vision for Men, Anglija)
 • Kā sievas var palīdzēt vīriem sekot Jēzum? (kļūdas ko nepieļaut)
  Dr. Estere Petrenko (Latvijas Bībeles Centrs, Latvija)
 • Kā pastāstīt savu liecību?
  Andis Miezītis (Rīgas Mateja baptistu draudze, Latvija)
 • Paneļa diskusija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.