Māci Mūs Lūgt – 2. Diena

Māci Mums Lūgt - 30 dienu izaicinājums

Lūgšanas kopā ar laulāto draugu katru dienu.

Reiz Jēzus sekotāji Viņam teica, „Kungs, māci mums Dievu lūgt, itin kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus” (Lūkas ev. 11:1)

Vīriem.lv 30 dienu garumā gatavos rakstus par kopējām laulāto lūgšanām katrai dienai. Kāpēc 30 dienas? Ir zinātniski pierādīts, ka ir vajadzīgas tikai 30 dienas, lai izveidotu jaunu ieradumu. Šīs rakstu sērijas mērķis ir palīdzēt jums izveidot ieradumu lūgt kopā katru dienu.

Šī rakstu sērija tiek sagatavota pateicoties Denisa un Barbaras Raineju sarakstītai grāmatai „Two Hearts Praying As One” (Divām sirdīm lūdzot kā vienai).

Tulkojums no  „Two Hearts Praying As One”, Dennis & Barbara Rainey.

2. Diena –

Māci Mūs Lūgt

Reiz Jēzus sekotāji Viņam teica,

„Kungs, māci mums Dievu lūgt, itin kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus” (Lūkas ev. 11:1)
(Iečivināt šo citātu)

Jēzus atbildēja uz šo jautājumu ar lūgšanu – Mūsu Tēvs Debesīs (no Mateja ev. 6:9-13). Šis lūgšanas modelis ir ļoti viegli saprotams, kā to būs viegli iekļaut jūsu kopīgajās ikdienas lūgšanās.

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Mums vajadzētu sākt lūgšanu ar to, ka atdzīstam Dievu kā autoritāti mūsu dzīvēs. Viņš ir varens un svēts. Pat tad, ja mūsu vārdi lūgšanā var šķist vienkārši, mēs šādā veidā godājam Viņa vārdu.

Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Šie vārdi apliecina to, kas ir pats svarīgākais mūsu dzīves centrā.

Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Dievs gādā par Saviem bērniem. Dienišķā maize simbolizē visu, kas mums ir nepieciešams ikdienas gaitās – ēdienu, dzērienu, darbu, attiecības…visu.

Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Dieva mīlestības pamatā ir piedošana. Viņš bija gatavs upurēt Savu vienīgo Dēlu, lai mēs varētu kļūt pilnībā tīri un, lai visi mūsu grēki taptu piedoti. Viņš vēlas, lai arī mēs būtu proaktīvi savās attiecībās un, lai mēs piedotu savam laulātajam un citiem.

Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Dievs mums māca būt Viņam paklausīgiem. Viņš vēlas, lai mēs paļaujamies uz Viņu un, lai izvēlamies labo ļaunā vietā.

Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Šis teikums ir kā atkārtots apliecinājums tam, ka mūsu dzīves centrā ir Dievs un tam, ko Viņš vēlas mūsu dzīvē.

Daudzi kristieši šo lūgšanu lūdz vārds vārdā, kā tas ir rakstīts Bībelē. Citi šo lūgšanu ņem kā pamatu, lai lūgtu saviem vārdiem. Tas, kā jūs to lietojat, lai paliek jūsu ziņā. Ja tomēr jūs jūtaties neērti lūdzot katrs šo lūgšanu skaļi, jūs varat atkārtot šo lūgšanu skaitot to kopā, tas palīdzēs uzsākt  ieradumu katru dienu lūgt kopā.

Pārdomas

Pārrunājiet, kas jums traucē justies ērti, lūdzot lūgšanu skaļi otra klātbūtnē. Ko katrs no jums var darīt, lai palīdzētu otram justies ērtāk lūdzot skaļi?

Lūdziet kopā

Ieteicamā lūgšana

Ieskatieties lūgšanā – Mūsu Tēvs Debesīs, kas atrodas Mateja ev. 6:9-13 un atkārtojiet skaļi katrs šo lūgšanu.


Priecāsimies, ja izteiksi savas domas komentāros. Ja šis raksts Tevi uzrunāja, vai zini kādu, kam šī informāciju būtu noderīgi – iesaki un/vai padalies ar to Facebook, Twitter, Draugiem un citos soceālajos tīklos. Šī bloga rakstiem var pierkastīties arī RSS.

Ja ir kādi personiski komentāri mums, lūdzu raksti uz viriem@viriem.lv

Bloga viriem.lv lapa ir atrodama arī Facbook – www.facebook.com, droši spied “patīk”.

One Response to Māci Mūs Lūgt – 2. Diena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.