Tēva loma ģimenē

Sākam jaunu rakstu sēriju par tēvu un bērnu attiecībām.

Sabiedrībā daudz runā par to, cik svarīgi ir bērnam izaugt ģimenē, kur ir gan mamma, gan tētis. Diemžēl statistika liecina, ka šķirto laulību skaits ir dramatisks. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes pēdējiem pieejamiem datiem (par 2011.gadu) uz 1000 noslēgtajām laulībām šķirtas ir 772. Gandrīz 3/4 noslēgto laulību tiek šķirtas. Bet laulības šķiršanas gadījumā, ar ko kopā paliek bērns? Pārsvarā ar māti. Tas nozīmē, ka milzīgs skaits bērnu uzaug bez tēva klātbūtnes.

Vai tētim ir nozīme?
Kāda tam ir nozīme? Kādēļ ir tik svarīgi, ka tēvs ir blakus un piedalās (jā, nepietiek vien ar būšanu blakus) bērna audzināšanā? Par to domāsim šajā rakstu sērijā, bet šajā rakstā ieskicēsim dažas idejas.
Man patika tas, ko izlasīju Andra Veselovska rakstā: “Tētim un mammai ir katram sava atšķirīga loma bērna attīstībā. Tētis un mamma ir atšķirīgi. Atšķiras viņu domāšana. Viņiem ir atšķirīga ķermeņa uzbūve. Tētis nevar dzemdēt bērnu. Mamma ir fiziski vājāka, bet viņa spēj izvēlēties drēbītes bērnam labāk nekā tētis. Tētis spēj spēlēt futbolu ar dēlu tā, kā to spēj darīt tikai tētis. Katrs no viņiem ir unikāls, īpašs un viņi abi ir ļoti vajadzīgi bērnam.”
Neiejot detaļās, man likās ļoti pareizi, ka šajā rakstā tēva loma tika apskatīta jau sākot ar laiku pirms bērna piedzimšanas.

Ir neskaitāmi pētījumi par to, ka tēva klātbūtne audzināšanā samazina dažādus negatīvus riskus (agra seksuāla aktivitēta, narkotiku lietošana, pašnāvības, neveiksmes skolā u.tml.). bet kristiešiem ir jāskatās vēl tālāk. Tas lielā mērā sasaucas arī ar to, ko mēs apskatījām rakstu sērijā par vīrišķību, ka vīrietim ir jāvada, jārūpējas un jāaizsargā, bet domājot par vīrieti un vīrišķību, kas izpaužas esot par tēti ir jāsaprot, ka tētis ir piemērs un paraugs saviem bērniem.

Tētis ir piemērs un paraugs saviem bērniem
Tētis visu pirms ir kā Debesu Tēva attēls. Protams, ļoti nepilnīgs attēls, bet bērnam pirmais priekšstats par Debesu Tēvu nāk no sava tēta.
Tētis ir paraugs tam, kāds ir vīrietis un kāda ir vīrišķība – dēliem un arī meitām. Tas sevī ietver gan rūpes un apgādāšanu, gan disciplinēšanu.
Tētis ir paraugs disciplīnā. Disciplinas paraugam Dieva Vārda lasīšanā un studēšanā, lūgšanā un citās lietās ir jānāk no tēta (tas protams nenozīmē to, ka mammai šajās lietās nebūtu jābūt disciplinētai).

Turpmākajos rakstos domāsim par šīm lietām. Ja jums ir kādi ieteikumi, idejas un/vai komentāri – noteikti dalieties ar mums.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.